Verkiezingsprogramma GR2018

We zaten in een zware economische recessie en ons doel was om met gezamenlijke verantwoordelijkheid sterker uit de crisis te komen. Nu, vier jaar later, kunnen we zeggen dat het gelukt is. We staan er financieel veel beter voor, de werkgelegenheid in onze stad is bovengemiddeld toegenomen, het woningtekort en de kantoren-leegstand is veel minder door de koppositie die wij hebben in kantoortransformaties en we zijn begonnen met het verbeteren van verschillende woonwijken.

Ook voor de komende vier jaar is het van belang dat we scherp blijven en de besluiten nemen die zorgen voor de juiste balans tussen het zijn van een aantrekkelijke en innovatieve werkstad en de financiële middelen die we daarvoor beschikbaar stellen. In dit verkiezingsprogramma benoemen wij dan ook belangrijke elementen hiervoor, zodat Nieuwegein aantrekkelijk wordt voor iedereen. Wij willen dat de gemeentelijke dienstverlening niet alleen offline maar ook online beschikbaar is, zodat je zelf kunt bepalen wanneer je zaken met de gemeente wilt doen. Dit moet van het hoogste niveau zijn en zo veilig mogelijk.


De Rijksoverheid gaat aanpassingen doen in het belastingsysteem. Dit kan betekenen dat het voor starters nog lastiger wordt om een huis te kopen. Wij willen hiervoor de starterslening na 2018 continueren. Ook het midden- en kleinbedrijf heeft het lastig ondanks de economische groei. Daarom willen we een innovatielening aanbieden aan deze groep om innovatieve ideeën vorm te geven. Ook willen we meer ruimte voor experimenteergebieden/broedplaatsen voor jong talent.


Nieuwegein moet een gezond leefklimaat bieden en daar hoort duurzaamheid bij. Wij willen daarom bouwers en ontwikkelaars stimuleren en waar mogelijk verplichten om alle nieuwe woningen volledig energieneutraal te maken. Dit betekent dat een huis gemiddeld net zoveel energie opwekt als het verbruikt. Wij hebben de voorkeur voor oplossingen die aardgas overbodig maken. Omdat de gemeente een voorbeeldrol heeft, moet Nieuwegein streven naar een volledig energie neutrale gemeentelijke organisatie voor al het vastgoed dat in bezit is van de gemeente.    Voor een aantal zaken is de komende jaren écht verandering nodig. Nieuwegein moet beter gaan presteren om criminaliteit terug te dringen. Daar gaan we hard op inzetten, zodat ondanks de gunstige ligging van onze stad, met een snelle vluchtweg via de snelwegen, Nieuwegein minder aantrekkelijk wordt voor criminelen.