Helderheid BTW-aanslag nodig voordat besluit genomen kan worden over verbouwing stadshuis

De VVD fractie vindt het niet verstandig om nu al 7,5 miljoen euro te investeren in de verbouwing van het stadshuis. De reden is dat de Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij nog dit jaar een BTW-aanslag op gaat leggen omdat ten onrechte gebruik is gemaakt van BTW vooraftrek bij de bouw van het Stadstheater De Kom. Daarom heeft de fractie tijdens de raadsvergadering van maandag 18 december jl. voor uitstel gestemd om hierover een beslissing te nemen. Hiermee was de VVD de enige coalitiepartij die op dat moment geen besluit wilde nemen. Met deze verbouwing moest de levendigheid op de begane grond (atrium) worden vergroot en het jaarlijkse tekort van 300.000,- euro nagenoeg worden weggewerkt. Zolang het niet duidelijk is hoe hoog de claim gaat worden, is het niet mogelijk een inhoudelijk debat te voeren over de verbouwingskosten van het stadshuis.

© gemeente Nieuwegein

VVD Raadslid Marco Diekstra licht toe dat ze geen andere keuze hadden. “De belastingdienst heeft tot nu toe alleen mondeling aangeven dat ze op korte termijn een aanslag gaan opleggen om verjaring te voorkomen. Eerst moeten we definitief weten om hoeveel geld het gaat, voordat we een besluit kunnen nemen over hoge verbouwingskosten. Immers geld kan je maar eenmaal uitgeven. Als we daardoor het komend jaar het tekort niet kunnen dekken, dan is dat iets om tijdens de begroting te bespreken. Dan moeten we ergens anders minder geld aan uitgeven”. De VVD hoopt dat als alles helder is met alle partijen het inhoudelijke debat te kunnen voeren en dat ze moet een zo groot mogelijke meerderheid een besluit kunnen nemen. Ook vinden ze het belangrijk dat inwoners worden betrokken omdat het een stadshuis moet worden van ons allemaal.