Nieuwe college Nieuwegein kan bijna aan de slag

De afgelopen weken zijn VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een nieuw college voor Nieuwegein. De gesprekken lopen voorspoedig. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en doorrekeningen gemaakt. De verwachting is dat het coalitieakkoord 2018-2022 begin volgende week gepresenteerd kan worden.

Coalitieakkoord én strategische agenda
Parallel aan de gesprekken tussen deze partijen werkt de voltallige gemeenteraad aan een Strategische agenda. De strategische agenda bevat thema’s, waarmee de gemeenteraad de komende jaren samen met Nieuwegeinse inwoners, ondernemers en instellingen tot goede oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd wil komen. Het coalitie-akkoord van de formerende partijen zal mede daardoor meer een akkoord op hoofdlijnen worden. Het werken met een coalitie-akkoord op hoofdlijnen en een Strategische agenda van de gemeenteraad is nieuw voor Nieuwegein. Om te zorgen dat beide documenten goed op elkaar aansluiten, hebben de formerende partijen deze week, vooruitlopend op de afronding van het coalitieakkoord, een overzicht van onderwerpen openbaar gemaakt die in het coalitieakkoord een plek zullen krijgen. 


Wethouders
 Het nieuwe Nieuwegeinse college zal uit 5 wethouders bestaan, die samen 4,5 fte omvatten. Als wethouders worden voorgedragen Ellie Eggengoor(VVD), Hans Adriani (PvdA), Marieke Schouten (GroenLinks), Jan Kuiper (CDA) en John van Engelen (Lokale Vernieuwing). De definitieve portefeuilleverdeling wordt samen met het definitieve coalitie-akkoord bekend gemaakt.