De Nieuwegeinse VVD tegen plannen voor het Atrium Stadshuis

Het Atrium (begane grond) van het Stadshuis staat grotendeels leeg. Hierdoor ontstaat een tekort op de gemeentebegroting omdat er minder huuropbrengsten binnen komen dan verwacht. Sinds 2015 staat het Atrium al grotendeels leeg. Door organisaties naar de begane grond te verhuizen om tot verlevendiging te komen is het niet gelijk zeker dat de leegkomende vierkante meters weer verhuurd kunnen worden. Het college heeft daar nog geen partijen voor weten te vinden.

Donderdagavond 31 mei 2018 is het plan toch met ruime meerderheid aangenomen. De VVD heeft tegen de plannen voor het Atrium gestemd. Niet omdat ze tegen de verlevendiging is maar omdat het plan teveel risico’s kent. Een aantal partijen die eind 2017 nog tegen waren (CDA en Lokale Vernieuwing) zijn nu plots voor.

Met een plan is een investering gemoeid van 7 miljoen euro. Er wordt een versnelde afschrijving gedaan van een kleine 2 miljoen euro op het inventaris. De 7 miljoen moet gedurende 40 jaar worden terugverdiend middels de huuropbrengsten gerekend vanaf de ingebruikname van het Stadshuis. Juist de huuropbrengsten zijn hoogst onzeker met een teruglopende kantorenmarkt door verder gaande digitalisering en thuis werken en er zijn nog geen huurders hiervoor. De VVD heeft een motie ingediend om met een beter onderbouwd plan te komen maar deze is door een meerderheid verworpen.

H
et college mag nu door met de plannen. De VVD zal scherp blijven op dit onderwerp om te zorgen dat tenminste het aangenomen raadsbesluit wordt nagekomen.