Motie ‘Statushouders naar werk’ met ruime meerderheid aangenomen

Op donderdag 5 juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie ‘Statushouders naar werk’ van de Nieuwegeinse VVD aangenomen met een ruime meerderheid. De motie werd samen ingediend met VSP, D’66, PVDA en Lokale Vernieuwing en gesteund door het CDA. De Nieuwegeinse VVD wil met deze motie een extra impuls geven aan de integratie van statushouders door een extra stimulans te geven aan uitstroom uit de bijstand naar een betaalde baan.

Het college van B&W is verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de uitstroom van statushouders uit de bijstand te intensiveren en uiterlijk eind 2018 met een plan van aanpak te komen. Vanzelfsprekend volgen wij het college de komende periode en monitoren de uitvoering.

Raadslid Stefano Elias:
"Volgens het CBS stroomt landelijk slechts 11% van de statushouders uit de bijstand naar een betaalde baan. In Nieuwegein ligt dit percentage met slechts 5,8% zelfs nog lager. Wij zijn van mening dat alle 275 werkgeverscontacten van de gemeente optimaal moeten worden benut om statushouders aan het werk te helpen en zo sneller te laten integreren in onze maatschappij. Daarnaast streeft de Nieuwegeinse VVD ernaar dat ‘iedereen die kan werken, werkt’. Aangezien het college heeft toegezegd het al beschikbare budget voor statushouders in te willen zetten voor deze aanpak, hoeven er geen andere gelden ingezet worden en kunnen we ook  alle andere inwoners van Nieuwegein begeleiding blijven bieden naar een betaalde baan. Kortom, een win-win situatie voor iedereen."