VVD zorgt dat kinderen worden betrokken bij bestemming geven geld armoedebestrijding jongeren 0-18 jaar

Staatssecretaris Klijnsma heeft aan Nieuwegein structureel een bedrag van 265.422,- toegekend ten behoeve van armoedebestrijding onder Nieuwegeinse kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Deze gelden zijn bestemd om sociale uitsluiting van deze groep kinderen zo veel mogelijk te voorkomen.

De Staatssecretaris heeft de gemeente Nieuwegein hierbij de uitdrukkelijke opdracht gegeven om de  kinderen uit deze doelgroep actief te betrekken bij de te geven bestemming van de extra gelden. Het college heeft een aantal doelen voor deze gelden voorgesteld zonder dat ze de doelgroep heeft betrokken bij hun bestemmingskeuzes. 

De VVD fractie heeft daarom in de Raad van 18 mei 2017 een motie ingediend waarin aan het college de opdracht wordt gegeven om de kinderen, voor wie de gelden bestemd zijn, rechtstreeks te betrekken teneinde de bestedingsdoelen te bepalen. De motie stelt voor dat de wethouder bijeenkomsten, gesprekken, enquêtes etc. moet gaan organiseren om deze betreffende doelgroep te ‘horen’. Dit omdat betrokkenheid van deze groep kinderen een belangrijke succesfactor is voor de aan te bieden voorzieningen. Uitkomsten van deze bijeenkomsten moet de wethouder in een evaluatie van de bestedingsdoelen in kwartaal 2 van 2018 terugkoppelen en zo nodig aanpassen. 

De motie is unaniem aangenomen in de Raad!