• Veiligheid

  Criminaliteit

  We vinden het normaal dat je van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Dit willen wij hard aanpakken.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Preventie

  Bij het handhaven van de veiligheid is preventie (voorkomen) belangrijker dan repressie (incidentbestrijding).

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Dienstbaarheid

  De gemeente Nieuwegein is er voor de inwoners. Vertrouwen is belangrijk. Daarvoor is transparante communicatie nodig.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Lasten

  Er moet zuinig omgegaan worden met overheidsgeld. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

  Lees meer
 • Lokaal bestuur

  Regelgeving

  Inwoners van Nieuwegein moeten in een vroeg stadium worden betrokken bij de besluitvorming.

  Lees meer
 • Economie

  Duurzaamheid

  We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu.

  Lees meer
 • Economie

  Initiatief

  Wij juichen bewonersinitiatief toe en bieden graag ruimte, mits het de vrijheid en kwaliteit van leven van anderen niet aantast.

  Lees meer
 • Economie

  Ondernemen

  Ondernemers houden de economie draaiende met nieuwe idee├źn en innovatieve technieken. Het MKB is de banenmotor van de gemeente.

  Lees meer
 • Samenleving

  Internationalisering

  Aandacht voor internationalisering is belangrijk. Onderwijs moet hier aandacht voor hebben, maar dit is geen taak van de gemeente.

  Lees meer
 • Samenleving

  Jeugd en onderwijs

  Wij vinden het belangrijk dat er in Nieuwegein voldoende en gevarieerd basisonderwijs en voortgezet onderwijs is.

  Lees meer
 • Samenleving

  Kunst en cultuur

  Wij vinden het belangrijk dat de gemeente initiatieven op het gebied van kunst en cultuur steunt waar mogelijk.

  Lees meer
 • Samenleving

  Nieuwkomers

  De opvang van vluchtelingen is door beperkte ruimte niet mogelijk. Vanuit het Rijk zijn wij verplicht statushouders op te vangen.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport

  Wij willen dat de gemeente mensen aanzet tot bewegen en dat Nieuwegein een divers aanbod aan sportfaciliteiten biedt.

  Lees meer
 • Samenleving

  Werk

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Nieuwegein bijdraagt aan de samenleving.

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg

  Ons doel is dat niemand tussen wal en schip valt in onze stad en dat zorg, waar nodig, op maat geleverd wordt.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Groen

  Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ook ruimte voor wonen, werk en verkeer.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Leefbaarheid

  Een schone wijk. Als de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt stimuleert, dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Parkeren

  Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. De gemeente stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Verkeer

  Vlot van A naar B. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is een van de kerntaken van de gemeente.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wonen

  Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden of kunnen aanpassen naar hun wensen.

  Lees meer