• Verkiezingsborden geplaatst

  16 februari − De verkiezingsborden staat er weer. Mede door de Nieuwegeinse VVD voor het eerst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in deze mooie vorm. Niet meer plakken, geen loshangende posters en geen poster die over elkaar heen hangen. Een verzorgde stad is waar de Nieuwegeinse VVD naar blijft streven. Lees verder

 • Tarieven gehandicapten parkeervoorzieningen meer dan gehalveerd

  12 januari − De nieuwe tarieven voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn gisteren bekend geworden. Dit naar aanleiding van vragen van de Nieuwegeinse VVD over de hoogte van de kosten, aangezien Nieuwegein één van de duurste gemeenten in Nederland was. Het gevolg hiervan is dat de prijzen sensationeel zijn verlaagd. Raadslid Marco Diekstra is zeer tevreden met dit resultaat. “Het effect hiervan is dat de mensen die minder valide zijn niet nog een keer extra worden benadeeld door de hoogste leges van Nederland te betalen". Lees verder

 • Helderheid BTW-aanslag nodig voordat besluit genomen kan worden over verbouwing stadshuis

  © gemeente Nieuwegein

  20 december − De VVD fractie vindt het niet verstandig om nu al 7,5 miljoen euro te investeren in de verbouwing van het stadshuis. De reden is dat de Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij nog dit jaar een BTW-aanslag op gaat leggen omdat ten onrechte gebruik is gemaakt van BTW vooraftrek bij de bouw van het Stadstheater De Kom. Daarom heeft de fractie tijdens de raadsvergadering van maandag 18 december jl. voor uitstel gestemd om hierover een beslissing te nemen. Hiermee was de VVD de enige coalitiepartij die op dat moment geen besluit wilde nemen. Met deze verbouwing moest de levendigheid op de begane grond (atrium) worden vergroot en het jaarlijkse tekort van 300.000,- euro nagenoeg worden weggewerkt. Zolang het niet duidelijk is hoe hoog de claim gaat worden, is het niet mogelijk een inhoudelijk debat te voeren over de verbouwingskosten van het stadshuis. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Nieuwegein

  © Arend Bloemink

  01 december − Met trots presenteert de VVD Nieuwegein de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder

 • Verkiezingsprogramma GR2018

  22 november − De Nieuwegeinse VVD presenteert haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Lees verder

 • Mark Snoeren benoemd als lijsttrekker VVD Nieuwegein

  29 september − Mark Snoeren (43) is woensdag 27 september door de leden van de VVD Nieuwegein unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De benoeming was op voordracht van het bestuur. Lees verder

 • VVD zorgt dat kinderen worden betrokken bij bestemming geven geld armoedebestrijding jongeren 0-18 jaar

  30 mei − Staatssecretaris Klijnsma heeft aan Nieuwegein structureel een bedrag van 265.422,- toegekend ten behoeve van armoedebestrijding onder Nieuwegeinse kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Deze gelden zijn bestemd om sociale uitsluiting van deze groep kinderen zo veel mogelijk te voorkomen. Op initiatief van de VVD is aan het college van B&W de opdracht wordt gegeven om de kinderen, voor wie de gelden bestemd zijn, rechtstreeks te betrekken teneinde de bestedingsdoelen te bepalen. Lees verder

 • Ruimte voor 3500 extra woningen in onze stad

  23 mei − In de Raad van 18 mei jl. is, met steun van de VVD, het Woningbouwprogramma 2030 vastgesteld. Het programma schetst de gemeentelijke woningbouw ambitie. De prognose is dat er in de periode tot 2030 behoefte is aan 3500 extra woningen in de stad. Er zijn in het programma 67 “kansrijke locaties” vastgesteld die nu nader worden onderzocht. Lees verder

 • Schrijf je mee?

  20 april − Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en ook dan willen we in Nieuwegein weer de grootste partij worden, met als doel Nieuwegein stap voor stap beter te maken. De basis voor beiden doelen zullen ook weer terug te vinden zijn in het verkiezingsprogramma VVD Nieuwegein. Lees verder

 • Opwekken duurzame energie in Rijnenburg niet met windmolens

  14 april − De VVD is tegen het plaatsen van windmolens in Rijnenburg. Er zijn voldoende andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken, zonder dat omwonenden daar last van gaan hebben. De VVD probeert om gezamenlijk een vuist maken richting Utrecht. Lees verder

 • Bordje ophangen is geen oplossing tegen discriminatie

  26 maart − Tijdens de raadsvergadering van 23 maart jongstleden kwamen enkele partijen met het voorstel om artikel 1 van de Grondwet een prominente plek in of nabij het stadshuis te geven. Volgens de indieners van de motie leidt het verharde klimaat in de samenleving er steeds vaker toe dat mensen zich onprettig en soms zelfs gediscrimineerd voelen. Om die reden wilden zijn het grondwetsartikel meer onder de aandacht te brengen. De VVD heeft het voorstel niet gesteund omdat het ophangen van een bordje niet de oplossing is tegen discriminatie. “Hiervoor moeten we dieper graven”, aldus Marco Diekstra “Daarnaast moeten we artikel 1 niet verheffen tot een soort superartikel. Alle 142 artikelen van de grondwet zijn belangrijk. Er mag geen volgorde zijn van belangrijke en minder belangrijke artikelen”. Lees verder

 • Bedankt Nieuwegein!

  16 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die gisteren gestemd heeft, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Lees verder

 • Oneerlijke precariobelasting op kabels en leidingen komt ten einde

  23 februari − Gemeenten die precario heffen op leidingen en kabels (nutsnetwerken) moeten op zoek naar nieuwe dekking. De Tweede Kamer schaft de heffingen af en heeft de overgangstermijn waarin gemeenten dit nog mogen berekenen, bekort tot 2022 ipv 2027. Nieuwegein heft deze belasting niet, maar de inwoners van onze gemeente moeten wel meebetalen als andere gemeenten deze precario heffen. Voor de VVD is dit al jaren een doorn in het oog! Lees verder

 • Stempas beschadigd of kwijt: vraag een nieuwe stempas aan

  22 februari − Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Uw oude stempas is dan niet meer geldig. Als u wilt weten wat u daarvoor moet doen, klik dan op lees verder Lees verder

 • VVD en CDA blij met mobiel cameratoezicht

  04 februari − De VVD en het CDA zijn blij met de verruiming van de mogelijkheid van inzet cameratoezicht in Nieuwegein. Beide partijen hebben zich aanhoudend ingespannen de mogelijkheden van cameratoezicht optimaal te benutten, als onderdeel van een keten aan maatregelen voor de veiligheid. Het College heeft nu besloten de mogelijkheden die de wetgever biedt ook te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Lees verder

 • VVD Amendement over Tegenprestatie aangenomen

  23 december − In mei 2015 is op initiatief van de VVD een amendement aangenomen in de Raad wat de tegenprestatie regelt. Het amendement beoogt dat mensen met een uitkering, die wel in staat zijn om te werken worden verplicht om iets terug te doen voor hun uitkering. Lees verder

 • Zijn de tramovergangen in Nieuwegein veilig?

  20 september − Als gevolg van een aantal opeenvolgende ongevallen op een overgang met een tram en de vragen die hierover door oa de VVD zijn gesteld, heeft het college van B&W van Nieuwegein samen met de Provincie Utrecht een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de tramovergangen in Nieuwegein. De conclusie was dat het veiligheidsniveau hoog is. Desalniettemin zijn er nog een hele reeks van aanbevelingen, waarvan de VVD zich afvraagt of deze allemaal zijn uitgevoerd. Lees verder

 • Nieuwegein gaat werken aan beter imago door citymarketing

  © Jan Ibelings

  30 juni − De gemeenteraad van Nieuwegein heeft goedkeuring gegeven om vanaf 2017 te beginnen met citymarketing in Nieuwegein. Onze stad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een mooie en aantrekkelijke binnenstad, wat in combinatie met de twee oude voormalige dorpskernen Vreeswijk en Jutphaas, maar ook de Hollandse Waterlinie met een voorlopige vermelding op de werelderfgoed van UNESCO 2019 uniek in de regio is. Met zoveel moois is het belangrijk dat dit bekend gemaakt wordt in de regio om zo het imago van onze stad te verbeteren. We zijn daarom blij dat op initiatief van de VVD en de PvdA en n.a.v. de resultaten van de toekomstvisie citymarketing ontwikkeld gaat worden. Lees verder

 • Van Klimmuur in Nieuwegein naar Mountain Network in heel Nederland

  16 juni − Ondernemer Johan Cave is 28 jaar geleden op 19 jarige leeftijd, in Nieuwegein begonnen met een klimhal. Na jaren hard werken en keuzes maken is de klimmuur in Nieuwegein uitgegroeid tot Mountain Network: landelijk actief en een grote locatie in de Ardennen. Destijds koos Cave voor Nieuwegein om haar centrale ligging, waar hij nog steeds de kracht vandaan haalt. Hoe het allemaal zo is gekomen en waar de kansen liggen vertelde deze rasechte ondernemer aan de VVD in Nieuwegein Lees verder

 • De economie trekt aan en dat zien we ook echt in Nieuwegein

  15 juni − Onlangs is de jaarrekening 2015 gepresenteerd en de plannen voor de nieuwe begroting bekend gemaakt. Behoedzaam omgaan met herstel is het uitgangspunt, maar we merken er in Nieuwegein al veel van. Hierdoor zijn grote nieuwe extra bezuinigingen en belastingverhogingen niet noodzakelijk. Wil je weten wat dit nog meer oplevert, lees dan snel verder. Lees verder