• Nieuwegeinse raad unaniem: De jeugd verdient onze aandacht

  De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft met het vaststellen van het beleidskader jeugd een duidelijk signaal afgegeven, namelijk dat de jeugd in Nieuwegein alle aandacht verdient. Er werd dan ook unaniem ingestemd met een amendement van de Nieuwegeinse VVD dat ervoor zorgt dat jeugdbeleid voldoende aandacht krijgt op alle beleidsterreinen waar de jeugd een belangrijke rol speelt. Lees verder

 • Kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten vastgesteld

  Afgelopen maand (op maandagavond 12 november jl.) is tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Bilt de kandidatenlijst voor zowel Waterschappen als Provinciale Staten 2019 voor de provincie Utrecht vastgesteld. Lees verder

 • Ledenvergadering Lokale Netwerk VVD Nieuwegein

  Op 27 november 2018 vindt de ledenvergadering van het Lokale Netwerk VVD Nieuwegein plaats. De Nieuwegeinse VVD nodigt alle leden van harte uit om 20.00 uur in het Stadshuis te Nieuwegein. In welke ruimte de vergadering plaatsvindt hoort u nog De vergaderstukken zullen u begin november toegestuurd worden. Lees verder

 • Motie ‘Statushouders naar werk’ met ruime meerderheid aangenomen

  Op donderdag 5 juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie ‘Statushouders naar werk’ van de Nieuwegeinse VVD aangenomen met een ruime meerderheid. De motie werd samen ingediend met VSP, D’66, PVDA en Lokale Vernieuwing en gesteund door het CDA. De Nieuwegeinse VVD wil met deze motie een extra impuls geven aan de integratie van statushouders door een extra stimulans te geven aan uitstroom uit de bijstand naar een betaalde baan. Lees verder

 • Ellie Eggengoor benoemd tot wethouder voor Nieuwegeinse VVD

  Afgelopen donderdag is Ellie Eggengoor benoemd tot wethouder voor de Nieuwegeinse VVD. Tevens werden benoemd: Hans Adriani, voor de PvdA, Marieke Schouten, voor GroenLinks, Jan Kuiper, voor het CDA en John van Engelen voor Lokale Vernieuwing. De Nieuwegeinse VVD wenst allen veel succes! Lees verder

 • De Nieuwegeinse VVD tegen plannen voor het Atrium Stadshuis

  Het Atrium (begane grond) van het Stadshuis staat grotendeels leeg. Hierdoor ontstaat een tekort op de gemeentebegroting omdat er minder huuropbrengsten binnen komen dan verwacht. Sinds 2015 staat het Atrium al grotendeels leeg. Door organisaties naar de begane grond te verhuizen om tot verlevendiging te komen is het niet gelijk zeker dat de leegkomende vierkante meters weer verhuurd kunnen worden. Het college heeft daar nog geen partijen voor weten te vinden. Lees verder

 • Coalitieakkoord ‘Samen maken we het verschil’ zet in op een veerkrachtige samenleving.

  De Nieuwegeinse partijen van de VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing, presenteren het coalitieakkoord Nieuwegein 2018 – 2022 met de titel ‘samen maken we het verschil’. De partijen willen daarmee benadrukken dat ze graag samen met de gemeenteraad en alle betrokkenen in Nieuwegein en de regio de stad de komende vier jaar nóg een beetje mooier en duurzamer willen maken. Lees verder

 • Nieuwe college Nieuwegein kan bijna aan de slag

  28 mei − De afgelopen weken zijn VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een nieuw college voor Nieuwegein. De gesprekken lopen voorspoedig. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en doorrekeningen gemaakt. De verwachting is dat het coalitieakkoord 2018-2022 begin volgende week gepresenteerd kan worden. Lees verder

 • Werkbijeenkomst ‘Energielandschap Rijnenburg’

  19 mei − Op donderdag 17 mei jl. werd er door de gemeente Utrecht een werkbijeenkomst ‘Energielandschap Rijnenburg’ georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gingen initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente in gesprek met alle belanghebbenden uit de nabije omgeving over de eerste schetsen van het energielandschap. Lees verder

 • Formerende partijen zetten in op brede samenwerking in Raad Nieuwegein

  20 april − De afgelopen week hebben de VVD, PvdA, GroenLinks en CDA een verkennend gesprek gevoerd met Lokale Vernieuwing om te onderzoeken of in die samenstelling een meerderheidscoalitie voor Nieuwegein gevormd kan worden. Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden, waarin duidelijk is geworden dat de vijf fracties elkaar op de inhoud weten te vinden. Omdat Lokale Vernieuwing zich niet kan vinden in de voorwaarden die door de andere fracties worden gesteld aan coalitiedeelname, heeft de lokale partij aangegeven zich niet bij de verdere onderhandelingen aan te willen sluiten. Lees verder

 • Wethouder Johan Gadella heeft een nieuwe baan

  11 april − Per 1 augustus wordt wethouder Johan Gadella de nieuwe directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht. Lees verder

 • VVD bouwt mee aan Funland in Galecop

  08 maart − Het Oranje Fonds organiseert samen met duizendenorganisaties weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. De Nieuwegeinse VVD kiest voor doen en helpt mee om funland in Galecop te bouwen. Lees verder

 • Betere samenwerking tussen gemeente en zorgprofessionals

  26 februari − In de Raad van 22 februari werd het voorstel besproken om de Stichting Geynwijs onder te brengen bij de Gemeente. Voor ons als VVD een lastige keuze. Wij zijn immers voor een zo klein mogelijke overheid. En ondanks dat wij van mening zijn dat de brede toegang net zo goed in een aparte stichting moet kunnen werken (op afstand van de lokale overheid), realiseren wij ons ook dat er in dit geval een grote verandering nodig is in organisatie, aansturing en werkwijze. Met een betere samenwerking tussen beleid (gemeente) en uitvoering (zorgprofessionals). Lees verder

 • Verkiezingsborden geplaatst

  16 februari − De verkiezingsborden staat er weer. Mede door de Nieuwegeinse VVD voor het eerst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in deze mooie vorm. Niet meer plakken, geen loshangende posters en geen poster die over elkaar heen hangen. Een verzorgde stad is waar de Nieuwegeinse VVD naar blijft streven. Lees verder

 • Tarieven gehandicapten parkeervoorzieningen meer dan gehalveerd

  12 januari − De nieuwe tarieven voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats en het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn gisteren bekend geworden. Dit naar aanleiding van vragen van de Nieuwegeinse VVD over de hoogte van de kosten, aangezien Nieuwegein één van de duurste gemeenten in Nederland was. Het gevolg hiervan is dat de prijzen sensationeel zijn verlaagd. Raadslid Marco Diekstra is zeer tevreden met dit resultaat. “Het effect hiervan is dat de mensen die minder valide zijn niet nog een keer extra worden benadeeld door de hoogste leges van Nederland te betalen". Lees verder

 • Helderheid BTW-aanslag nodig voordat besluit genomen kan worden over verbouwing stadshuis

  © gemeente Nieuwegein

  20 december − De VVD fractie vindt het niet verstandig om nu al 7,5 miljoen euro te investeren in de verbouwing van het stadshuis. De reden is dat de Belastingdienst heeft aangekondigd dat zij nog dit jaar een BTW-aanslag op gaat leggen omdat ten onrechte gebruik is gemaakt van BTW vooraftrek bij de bouw van het Stadstheater De Kom. Daarom heeft de fractie tijdens de raadsvergadering van maandag 18 december jl. voor uitstel gestemd om hierover een beslissing te nemen. Hiermee was de VVD de enige coalitiepartij die op dat moment geen besluit wilde nemen. Met deze verbouwing moest de levendigheid op de begane grond (atrium) worden vergroot en het jaarlijkse tekort van 300.000,- euro nagenoeg worden weggewerkt. Zolang het niet duidelijk is hoe hoog de claim gaat worden, is het niet mogelijk een inhoudelijk debat te voeren over de verbouwingskosten van het stadshuis. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Nieuwegein

  © Arend Bloemink

  01 december − Met trots presenteert de VVD Nieuwegein de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 Lees verder

 • Verkiezingsprogramma GR2018

  22 november − De Nieuwegeinse VVD presenteert haar verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Lees verder

 • Mark Snoeren benoemd als lijsttrekker VVD Nieuwegein

  29 september − Mark Snoeren (43) is woensdag 27 september door de leden van de VVD Nieuwegein unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De benoeming was op voordracht van het bestuur. Lees verder

 • VVD zorgt dat kinderen worden betrokken bij bestemming geven geld armoedebestrijding jongeren 0-18 jaar

  30 mei − Staatssecretaris Klijnsma heeft aan Nieuwegein structureel een bedrag van 265.422,- toegekend ten behoeve van armoedebestrijding onder Nieuwegeinse kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Deze gelden zijn bestemd om sociale uitsluiting van deze groep kinderen zo veel mogelijk te voorkomen. Op initiatief van de VVD is aan het college van B&W de opdracht wordt gegeven om de kinderen, voor wie de gelden bestemd zijn, rechtstreeks te betrekken teneinde de bestedingsdoelen te bepalen. Lees verder