Nieuws

 • Prominent VVD-lid Herman Idema overleden

  Met veel verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Herman Idema, een zeer gewaardeerd en prominent lid van de VVD in Nieuwegein. Lees verder

 • Coronavirus in Nieuwegein

  Het Coronavirus heeft de hele wereld in haar greep. Ook in Nieuwegein zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Het virus heeft een grote impact op iedereen in onze stad. De Nieuwegeinse VVD heeft dan ook respect voor iedereen die zijn steentje bijdraagt om er voor te zorgen dat we deze crisis samen te boven komen. Groot respect hebben we voor alle medewerkers in de zorg en in al die andere vitale beroepen die zorgen dat ons dagelijks leven zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Ook leven wij erg mee met alle ondernemers die hard geraakt worden door de noodzakelijke maatregelen. Ook wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en werken vanuit huis. We zullen de komende tijd alle ontwikkelingen nauwgezet volgen en bekijken waar we lokaal iets kunnen betekenen. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd en vooral heel veel gezondheid. Lees verder

 • Alle VVD-evenementen tot 31 maart afgelast vanwege coronavirus

  De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk af te gelasten tot ten minste 31 maart. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met het Algemeen Secretariaat van de VVD. Lees verder

 • Nieuwegeinse VVD blij met initiatiefvoorstel Utrechtse VVD voor Rijnenburg

  De Nieuwegeinse VVD is blij met het initiatiefvoorstel van de Utrechtse VVD. Wij hopen dan ook van harte dat de Utrechtse Gemeenteraad de oogkleppen af doet en kiest voor een goede combinatie van woningen en grootschalige opwekking van duurzame energie en warmte. Lees verder

 • Forumdebat Regionale Energiestrategie - Woensdag 6 november bij Skipiste Nieuwegein

  LOPIKERWAARD – NIEUWEGEIN. Utrecht wil een windenergiepark plaatsen aan de grenzen van Rijnenburg, Nieuwegein en de Lopikerwaard. Wat beweegt de gemeentelijke politici? Hoe kijken inwoners aan tegen zonnevelden en windparken? Welke innovatieve ideeën leven er bij lokale ondernemers en inwoners? Welke energiebronnen zijn van deze tijd, welke niet en welke domineren het toekomstbeeld? Lees verder

 • Nieuwegeinse gemeenteraad tegen windmolens in polder Rijnenburg!

  Een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Nieuwegein is tegen de plannen van de gemeente Utrecht om grote windmolens in de Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen. Op initiatief van de VVD, en samen met het CDA, Lokale Vernieuwing, Groep Verdam, Ieders Belang en de VSP, stuurt de raad van Nieuwegein een brief aan de gemeenteraad van Utrecht met daarin het advies zich uit te spreken tégen windmolens in de polder. Het besluit volgt na een drukbezochte commissievergadering over de plannen van de gemeente Utrecht om in het gebied Rijnenburg en Reijerscop windturbines te plaatsen. Lees verder

 • Nieuwegeinse VVD stelt vragen over communicatie rondom meldingen openbare ruimte

  De Nieuwegeinse VVD heeft onlangs vragen gesteld over de communicatie rondom meldingen over de openbare ruimte. Wij vinden het belangrijk dat mensen die meldingen doen goed geïnformeerd worden over wat er met de melding gebeurt en goed op de hoogte gehouden worden. Bewoners die meldingen doen van de openbare ruimte dragen immers bij aan een schone, hele en veilige openbare ruimte. Het college deelt de zorgen van de VVD en geeft aan bezig te zijn met een evaluatie en klantonderzoek en op basis daarvan binnenkort met een verbeterplan te komen. Lees verder

 • Oproep Nieuwegeinse VVD aan Utrechtse gemeenteraad: Stem tégen windmolens in Rijnenburg en Reijerscop

  Na een drukbezochte commissievergadering in Nieuwegein, op 9 mei jl., over de Utrechtse plannen om windturbines langs Nieuwegein te plaatsen, voelt de Nieuwegeinse VVD zich gesterkt in het feit dat er GEEN ruimte is voor windturbines in en rondom Nieuwegein. De leefbaarheid van de wijken mag niet aangetast worden en overlast moet voorkomen worden. Lees verder

 • Ledenvergadering Lokale Netwerk VVD Nieuwegein

  Op dinsdag 25 juni 2019 vindt de ledenvergadering van het Lokale Netwerk VVD Nieuwegein plaats. Lees verder

 • De Nieuwegeinse VVD leeft mee met alle betrokkenen schietincident Utrecht

  © Afbeelding van 0805edwin ...

  Wij willen graag onze steun betuigen aan alle nabestaanden van de slachtoffers van het schietincident vanochtend in Utrecht. Wij leven mee met de gewonden, de hulpverleners en alle andere mensen die bij het schietincident waren. We zijn geschokt en verdrietig. We zoeken steun bij elkaar en willen deze graag uitdragen naar alle betrokkenen. Lees verder

 • Bezoek van staatssecretaris Tamara van Ark aan Nieuwegein

  Gisteravond bracht staatssecretaris Tamara van Ark, Sociale zaken en Werkgelegenheid, een bezoek aan Nieuwegein bij Sport- en Evenementencomplex Merwestein in het kader van de Provinciale Verkiezingen. Lees verder

 • De Nieuwegeinse VVD blij met brandbrief aan Provincie Utrecht i.v.m. storingen tramlijn.

  De Nieuwegeinse VVD is zeer tevreden met het gezamenlijke optreden van de colleges van B&W van IJsselstein en Nieuwegein richting Provincie Utrecht. De tramlijn kampt steeds vaker met storingen. Alleen al in de korte periode van 5 oktober 2018 t/m 21 januari 2019 zijn er 24 verstoringen geteld. Lees verder

 • Nieuwegeinse raad unaniem: De jeugd verdient onze aandacht

  De Nieuwegeinse gemeenteraad heeft met het vaststellen van het beleidskader jeugd een duidelijk signaal afgegeven, namelijk dat de jeugd in Nieuwegein alle aandacht verdient. Er werd dan ook unaniem ingestemd met een amendement van de Nieuwegeinse VVD dat ervoor zorgt dat jeugdbeleid voldoende aandacht krijgt op alle beleidsterreinen waar de jeugd een belangrijke rol speelt. Lees verder

 • Kandidatenlijst verkiezingen Provinciale Staten vastgesteld

  Afgelopen maand (op maandagavond 12 november jl.) is tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Bilt de kandidatenlijst voor zowel Waterschappen als Provinciale Staten 2019 voor de provincie Utrecht vastgesteld. Lees verder

 • Ledenvergadering Lokale Netwerk VVD Nieuwegein

  Op 27 november 2018 vindt de ledenvergadering van het Lokale Netwerk VVD Nieuwegein plaats. De Nieuwegeinse VVD nodigt alle leden van harte uit om 20.00 uur in het Stadshuis te Nieuwegein. In welke ruimte de vergadering plaatsvindt hoort u nog De vergaderstukken zullen u begin november toegestuurd worden. Lees verder

 • Motie ‘Statushouders naar werk’ met ruime meerderheid aangenomen

  Op donderdag 5 juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie ‘Statushouders naar werk’ van de Nieuwegeinse VVD aangenomen met een ruime meerderheid. De motie werd samen ingediend met VSP, D’66, PVDA en Lokale Vernieuwing en gesteund door het CDA. De Nieuwegeinse VVD wil met deze motie een extra impuls geven aan de integratie van statushouders door een extra stimulans te geven aan uitstroom uit de bijstand naar een betaalde baan. Lees verder

 • Ellie Eggengoor benoemd tot wethouder voor Nieuwegeinse VVD

  Afgelopen donderdag is Ellie Eggengoor benoemd tot wethouder voor de Nieuwegeinse VVD. Tevens werden benoemd: Hans Adriani, voor de PvdA, Marieke Schouten, voor GroenLinks, Jan Kuiper, voor het CDA en John van Engelen voor Lokale Vernieuwing. De Nieuwegeinse VVD wenst allen veel succes! Lees verder

 • De Nieuwegeinse VVD tegen plannen voor het Atrium Stadshuis

  Het Atrium (begane grond) van het Stadshuis staat grotendeels leeg. Hierdoor ontstaat een tekort op de gemeentebegroting omdat er minder huuropbrengsten binnen komen dan verwacht. Sinds 2015 staat het Atrium al grotendeels leeg. Door organisaties naar de begane grond te verhuizen om tot verlevendiging te komen is het niet gelijk zeker dat de leegkomende vierkante meters weer verhuurd kunnen worden. Het college heeft daar nog geen partijen voor weten te vinden. Lees verder

 • Coalitieakkoord ‘Samen maken we het verschil’ zet in op een veerkrachtige samenleving.

  De Nieuwegeinse partijen van de VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing, presenteren het coalitieakkoord Nieuwegein 2018 – 2022 met de titel ‘samen maken we het verschil’. De partijen willen daarmee benadrukken dat ze graag samen met de gemeenteraad en alle betrokkenen in Nieuwegein en de regio de stad de komende vier jaar nóg een beetje mooier en duurzamer willen maken. Lees verder

 • Nieuwe college Nieuwegein kan bijna aan de slag

  28 mei − De afgelopen weken zijn VVD, PvdA, GroenLinks, CDA en Lokale Vernieuwing met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot een nieuw college voor Nieuwegein. De gesprekken lopen voorspoedig. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet en doorrekeningen gemaakt. De verwachting is dat het coalitieakkoord 2018-2022 begin volgende week gepresenteerd kan worden. Lees verder