Betere samenwerking tussen gemeente en zorgprofessionals

In de Raad van 22 februari werd het voorstel besproken om de Stichting Geynwijs onder te brengen bij de Gemeente. Voor ons als VVD een lastige keuze. Wij zijn immers voor een zo klein mogelijke overheid. En ondanks dat wij van mening zijn dat de brede toegang net zo goed in een aparte stichting moet kunnen werken (op afstand van de lokale overheid), realiseren wij ons ook dat er in dit geval een grote verandering nodig is in organisatie, aansturing en werkwijze. Met een betere samenwerking tussen beleid (gemeente) en uitvoering (zorgprofessionals).

Daarom hebben we ingestemd met het voorstel. Maar we hebben zorgen of we nu wel de goede keuze maken. Daarom hebben we een amendement en motie van GroenLinks mede ingediend. Het amendement, met het voorstel om in 2020 opnieuw te evalueren of het onderbrengen bij de Gemeente het gewenste effect heeft, heeft het niet gehaald. De motie, met het verzoek aan het College om in mei 2018, in gesprek met de Raad, te komen tot een evaluatietraject voor het functioneren van de uitvoering en de effecten voor de inwoners, haalde het wel.

De VVD diende, samen met Lokale Vernieuwing, een motie in waarin we vragen om de aansturing van het hele Sociale Domein integraal te beschouwen. Er is namelijk nog veel meer werk aan de winkel en daarom is dit het moment om integraal te gaan sturen op efficiƫntie in de organisatie, samenwerking tussen afdelingen en budgetten binnen het Sociaal Domein. Denk aan de WSW, maar ook de opvang van verwarde personen, waarvoor de gemeente in de komende jaren verantwoordelijk wordt.


Helaas haalde deze motie het niet, maar wij zullen er in de komende tijd scherp op blijven of de gemeentelijke organisatie voldoende meebeweegt om alle veranderingen succesvol te integreren. Doel voor de VVD is en blijft goede, snelle en betrouwbare zorg voor onze inwoners.