• Bedankt Nieuwegein!

  16 maart − Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die gisteren gestemd heeft, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Lees verder

 • Oneerlijke precariobelasting op kabels en leidingen komt ten einde

  23 februari − Gemeenten die precario heffen op leidingen en kabels (nutsnetwerken) moeten op zoek naar nieuwe dekking. De Tweede Kamer schaft de heffingen af en heeft de overgangstermijn waarin gemeenten dit nog mogen berekenen, bekort tot 2022 ipv 2027. Nieuwegein heft deze belasting niet, maar de inwoners van onze gemeente moeten wel meebetalen als andere gemeenten deze precario heffen. Voor de VVD is dit al jaren een doorn in het oog! Lees verder

 • Stempas beschadigd of kwijt: vraag een nieuwe stempas aan

  22 februari − Is uw stempas beschadigd of bent u de pas kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. Uw oude stempas is dan niet meer geldig. Als u wilt weten wat u daarvoor moet doen, klik dan op lees verder Lees verder

 • VVD en CDA blij met mobiel cameratoezicht

  04 februari − De VVD en het CDA zijn blij met de verruiming van de mogelijkheid van inzet cameratoezicht in Nieuwegein. Beide partijen hebben zich aanhoudend ingespannen de mogelijkheden van cameratoezicht optimaal te benutten, als onderdeel van een keten aan maatregelen voor de veiligheid. Het College heeft nu besloten de mogelijkheden die de wetgever biedt ook te verankeren in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Lees verder

 • VVD Amendement over Tegenprestatie aangenomen

  23 december − In mei 2015 is op initiatief van de VVD een amendement aangenomen in de Raad wat de tegenprestatie regelt. Het amendement beoogt dat mensen met een uitkering, die wel in staat zijn om te werken worden verplicht om iets terug te doen voor hun uitkering. Lees verder

 • Zijn de tramovergangen in Nieuwegein veilig?

  20 september − Als gevolg van een aantal opeenvolgende ongevallen op een overgang met een tram en de vragen die hierover door oa de VVD zijn gesteld, heeft het college van B&W van Nieuwegein samen met de Provincie Utrecht een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheid van de tramovergangen in Nieuwegein. De conclusie was dat het veiligheidsniveau hoog is. Desalniettemin zijn er nog een hele reeks van aanbevelingen, waarvan de VVD zich afvraagt of deze allemaal zijn uitgevoerd. Lees verder

 • Nieuwegein gaat werken aan beter imago door citymarketing

  © Jan Ibelings

  30 juni − De gemeenteraad van Nieuwegein heeft goedkeuring gegeven om vanaf 2017 te beginnen met citymarketing in Nieuwegein. Onze stad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een mooie en aantrekkelijke binnenstad, wat in combinatie met de twee oude voormalige dorpskernen Vreeswijk en Jutphaas, maar ook de Hollandse Waterlinie met een voorlopige vermelding op de werelderfgoed van UNESCO 2019 uniek in de regio is. Met zoveel moois is het belangrijk dat dit bekend gemaakt wordt in de regio om zo het imago van onze stad te verbeteren. We zijn daarom blij dat op initiatief van de VVD en de PvdA en n.a.v. de resultaten van de toekomstvisie citymarketing ontwikkeld gaat worden. Lees verder

 • Van Klimmuur in Nieuwegein naar Mountain Network in heel Nederland

  16 juni − Ondernemer Johan Cave is 28 jaar geleden op 19 jarige leeftijd, in Nieuwegein begonnen met een klimhal. Na jaren hard werken en keuzes maken is de klimmuur in Nieuwegein uitgegroeid tot Mountain Network: landelijk actief en een grote locatie in de Ardennen. Destijds koos Cave voor Nieuwegein om haar centrale ligging, waar hij nog steeds de kracht vandaan haalt. Hoe het allemaal zo is gekomen en waar de kansen liggen vertelde deze rasechte ondernemer aan de VVD in Nieuwegein Lees verder

 • De economie trekt aan en dat zien we ook echt in Nieuwegein

  15 juni − Onlangs is de jaarrekening 2015 gepresenteerd en de plannen voor de nieuwe begroting bekend gemaakt. Behoedzaam omgaan met herstel is het uitgangspunt, maar we merken er in Nieuwegein al veel van. Hierdoor zijn grote nieuwe extra bezuinigingen en belastingverhogingen niet noodzakelijk. Wil je weten wat dit nog meer oplevert, lees dan snel verder. Lees verder

 • Eerste brouwerij in Nieuwegein van start

  22 mei − Begin mei bezocht de VVD fractie de kersverse Nieuwegeinse bierbrouwerij Julius van bierbrouwer Vincent Verhaar. Vanuit een uitkeringssituatie wist hij een hobby om te zetten naar een bedrijf, welke in het eerste jaar al winst lijkt te gaan maken. Een knapper prestatie en een inspirerend voorbeeld voor velen. Lees verder

 • Klassieke invulling stedenband met Pulawy en Rundu komt ten einde

  01 mei − Na 22 jaar is de klassieke ontwikkelingssamenwerking met de steden Pulawy en Rundu ten einde gekomen. Hiermee is grotendeels invulling gegeven aan een wens van de VVD. “Een klassieke stedenband is een vorm van ontwikkelingssamenwerking wat een taak is van de nationale overheid en niet van gemeenten”, legt Marco Diekstra uit. Lees verder

 • Wat gaat er gebeuren met Rijnhuizen, Parkhout en Zandveld?

  29 april − Donderdag 28 april heeft de VVD met een ruime meerderheid in de raad voor de plannen gestemd om het sportpark in Parkhout een flinke facelift te geven. De hockeyvereniging MHCN gaat op termijn verhuizen naar dit Sportpark. "Hierdoor komt een mooie locatie vrij op Rijnhuizen om ruime woningen te bouwen in een groene omgeving", aldus Henk Jan Schat. Lees verder

 • Raadsinformatieavond Stadsverwarming Nieuwegein

  18 april − De fracties van D66 en VVD Nieuwegein nodigen u uit om de raadsinformatieavond van aanstaande donderdag 21 april 2016 bij te wonen. VVD organiseert samen met D66 deze avond over het onderwerp stadsverwarming in Nieuwegein. Circa 60% van de woningen in Nieuwegein is aangesloten op stadsverwarming. Ook is stadsverwarming de voorkeursmethode om nieuwe woningbouwprojecten te verwarmen. Lees verder

 • Betaald werk blijft hoogste prioriteit voor Nieuwegein

  05 april − Tijdens de raadsvergadering van 31 maart jl. heeft de VVD een amendement ingediend op het schetsontwerp Lekstroom werkt. Het oorspronkelijke voorstel introduceerde een paradigma waarin een focusverschuiving van betaald werk naar betaald en onbetaald werk werd voorgesteld. Het gevolg hiervan is dat deze groep voor altijd uitkeringsafhankelijk blijft zonder enig perspectief op betaald werk. De VVD fractie vindt dat maximaal ingezet moet worden op zelfredzaamheid van de mens waarbij betaald werk het hoogste goed blijft. Lees verder

 • VVD Midden Nederland opgericht

  14 februari − Op 10 februari jl. is de nieuwe VVD Regio-Midden Nederland opgericht. Tevens is een 8-koppig nieuw bestuur gekozen onder voorzitterschap van Wouter Kolff (burgemeester Veenendaal). Als regiovoorzitter heeft hij ook zitting in het Landelijk Bestuursoverleg van de partij. Lees verder

 • Belastingen in Nieuwegein stijgen nauwelijks in 2016

  23 december − Voor de inwoners van Nieuwegein stijgen de gemeentelijke belastingen volgend jaar zeer beperkt. Nieuwegein past alleen een inflatiecorrectie toe op woonlasten als onroerendezaakbelasting (ozb) en riool- en afvalstoffenheffing. Lees verder

 • Nieuws van onze wethouder Gadella

  10 december − Beroepsonderwijs de startmotor van onze economie! Ondernemers kwamen samen rond het thema "onderwijs en arbeidsmarkt" om samen met de gemeente, de WIL en de beroepsopleiders samenwerking te verkennen. Dit omdat uit ondernemerstafels een belangrijke gemeenschappelijke wens naar voren is gekomen: het binden en opleiden van goed personeel. Lees verder

 • Ruro gereedschappen vestigt zich op het Klooster

  30 november − Afgelopen tijd (met name vorige week) stond in het teken van grondverkopen op Bedrijvenpark Het Klooster. In korte tijd werden 4 kavels verkocht. Kloosterparking, een samenwerkingsverband van AH vervoerders, ontwikkelt een opstelterrein icm met een LNG tankstation. LNG maakt vrachtverkeer aanzienlijk schoner. Het Klooster loopt daarmee voorop. AH-Xpo nam het nieuwe verscentrum in gebruik. Lees verder

 • Nieuwe functies voor forten en kantoren, maar ook een degelijke begroting!

  11 november − De gemeenteraad heeft de begroting 2016-2019 op 5 november vastgesteld. Door behoedzaam beleid van de afgelopen jaren blijft de begroting sluitend. Lees verder

 • Toekomst Nieuwegein biedt vertrouwen

  05 november − De VVD is optimistisch en vol vertrouwen kijken we naar de toekomst van Nieuwegein. De afgelopen jaren waren niet makkelijk er waren vele veranderingen. Ondanks dat heeft dit college samen met de organisatie en samenleving al veel zaken weten te bereiken en zo aan die toekomst gewerkt. Lees verder